Māui-tinei-ahi videos

Use this page to access the videos and interactive download when going through the Get Firewise program.

School Videos

 1. Te tere o te ahi
 2. Waiata - TERE Puta Atu!
 3. Waiata - TERE Puta Atu! (Kāore he kuputuhi i raro)
 4. Te tinei ahi
 5. Ka Ora a Tāmati me Mokopeke i te Ahi
 6. Ngā whakaahua o Māui-tinei-ahi

School Interactive Story

The Tamati and Sam Get Firewise interactive story is an integral component of the Get Firewise resource. The story reinforces key fire-safety messages.

 1. Download for PC [84.22MB Zip file]
 2. Download for Mac [92.53 MB Zip file]

Family Videos

Videos that can be watched at home as a family.

Please note, parental guideance is recommended as some children may find scenes disturbing.

 1. Introduction
 2. Stop the home fires burning
 3. Matches and lighters
 4. Smoke alarms
 5. The speed of fire
 6. Escape plans
 7. Fire at Heretaunga Street (not suitable viewing for young children)
 8. Tamati and Sam Get Firewise - a story for children
 9. Kupu whakataki
 10. Ngā Āhuatanga o Tōku Whare
 11. Te māti me te puahi
 12. Te tere o te ahi
 13. Ko ngā mahere puta ora ki waho
 14. He ahi i te Tiriti o Heretaunga (kāore i te totiki kia mātakina e te tamariki nohinohi)
 15. Ka Ora a Tāmati me Mokopeke i te Ahi - he purakau mā te tamariki

Firefighter School Video

For Firefighters to use during school visits.

 1. Introduction (Firefighter training)
 2. Candle fire - Year 1 and 2 (for use in schools)
 3. Firefighters classroom persentation (Firefighter training)
 4. Promotion to schools (Firefighter training)
 5. Teachers using Get Firewise in the classroom (Firefighter training)